Startsida
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Våra verksamhetsområden > Verksamhetsområden

Våra programformer

Vi vill att lärosätena ska bygga internationellt konkurrenskraftiga kunskapsmiljöer och arbeta långsiktigt kring strategisk profilering. På så sätt skapar de tillsammans med näringslivet både tillväxt och konkurrenskraft.

När vi finansierar ett forskningsprojekt vill vi att näringslivet satsar lika mycket, framför allt i form av resurser och kompetens för att delta aktivt i utvecklingen. Därmed blir forskningen relevant för de inblandade företagen och bidrar till att stärka konkurrenskraften. Men det handlar inte om att betala högskolan för att utföra forskning, utan om att högskolan och näringslivet tillsammans producerar kunskapen. Tillsammans formulerar de forskningsfrågorna, gör de nödvändiga analyserna och bedriver forskningen. Samproduktion leder till utveckling av både näringsliv och forskning – och till användbar kunskap.

Vi arbetar i verksamhetsområden för att utveckla relevanta och träffsäkra programsatsningar, men också för att vi på ett effektivt sätt ska hålla oss uppdaterade kring forskningens effekter. Vi för en kontinuerlig dialog med de nya lärosätena, branschorganisationer och näringsliv för att sedan utforma utlysningar i enlighet med denna dialog. Detta för att hjälpa de nya lärosätena till bra ansökningar och projekt, och öppna upp för ett engagemang från näringslivet.

Här presenteras stiftelsens programformer för forskning och kompetensutveckling. Klicka på respektive verksamhetsområde i vänstermenyn för att läsa mer, få information om utlysningar inom respektive område och om de konkreta krav vi ställer på projekten vi finansierar.Verksamhetsområden dec 2010.png

 

Läs mer om KK-stiftelsens programformer som byggstenar:

Byggstenar för profilering och samproduktion.pdfByggstenar för profilering och samproduktion.pdf

Läs hur Blekinge Tekniska Högskola samverkar med omgivningen:

Om Blekinge Tekniska Högskola.pdfOm Blekinge Tekniska Högskola.pdf 

 

Senast uppdaterad den 22 april 2016
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön