Kompetensutveckla på avancerad nivå

Verksamhetsområdet fokuserar på utbildningsprogram, -moduler och -former som omsätter forskningsresultat till ny kompetens inom definierade tillämpningsområden för näringslivet.

 

Program inom verksamhetsområdet

​Program

Beskrivning​

 

Expertkompetens för innovation

Programmet Expertkompetens för innovation avser skräddarsydd utbildning för näringslivet på avancerad nivå. Kurser och utbildningar utvecklas genom att matcha kompetens- och utvecklingsbehov i näringslivet med den kunskap och kompetens som finns i starka akademiska forskningsmiljöer. Detta förutsätter en nära samverkan mellan akademisk miljö och företag i utvecklingsarbetet. Eftersom utbildningarna är riktade mot yrkesverksamma ställs höga krav på flexibla utbildningsformer. Detta innebär att lärosäten – genom programmets stöd – kan utveckla ledande positioner i den internationella utvecklingen och generationsskiftet av IT-baserade utbildningar för arbetslivet. För näringslivet innebär det att deltagande företag kan tillgodogöra sig relevant kunskap vid lärosätet inklusive forskningsresultat genererade där eller globalt.

Syftet med programmet är att ge nyckelpersoner hos företag kompetenslyft för kunskapsintensiv företagsutveckling och innovation.

Programblad Expertkompetens.pdfProgramblad Expertkompetens.pdf

 

 

Avans

Programmet Avans avser utveckling av näringslivsrelevanta utbildningsprogram på avancerad nivå. Det kan vara magister- eller mastersprogram eller utgöra nya inriktningar – om ett eller två år – i utbildningar med yrkesexamen såsom civilingenjörsutbildning. Det planerade programmet kan bygga på såväl nya som existerande kurser. Det sökta projektet kan följaktligen omfatta både nyutveckling och vidareutveckling av kurser, förutsatt att de sammantaget resulterar i ett påtagligt förnyat utbildningsprogram.

Syftet med programmet är att dels förnya forskningsbaserade utbildningsmiljöer vid nya universitet och högskolorna, dels stärka näringslivets kompetensförsörjning på avancerad nivå. Programmet ska också bidra till att stärka och profilera nya lärosäten nationellt och internationellt inom utbildningsområdet.

 

NU - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

Programmet NU avser utveckling och genomförande av nätbaserade kurser på avancerad nivå och/eller forskarnivå. Insatsen avser avgränsade delar av lärosätets verksamhet. Syftet med programmet är att bidra till en internationell positionering av lärosätets starkaste utbildnings- och forskningsområden genom stöd till utveckling av nätbaserade spetsutbildningar på avancerad nivå och forskarnivå.

Programblad NU.pdfProgramblad NU.pdf

 
 
Senast uppdaterad den 22 februari 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön