Förstärka forskargrupper

Inom verksamhetsområdet återfinns program som syftar till att stödja uppbyggnaden av forsknings- och utbildningsmiljöer genom rekryteringar. Stödformen innebär att stiftelsen delfinansierar strategiskt viktiga anställningar vid Sveriges nya universitet och högskolor. Anställningarna bidrar såväl till lärosätets egna strategiska profilering som till omgivande näringslivs nytta.

Program inom verksamhetsområdet

​Program

Beskrivning​

Rekryteringar

- Biträdande 
   lektor

- Lektor

- Professor

- Internationell
  gästprofessor

I programmet Rekryteringar ges lärosätena möjlighet att rekrytera kompletterande kompetens till prioriterade forsknings- och utbildningsområden. Mobilitet bidrar till ett ökat inflöde av nya metoder, idéer och perspektiv vilket ökar såväl den vetenskapliga/konstnärliga kvaliteten som näringslivets nytta av forskningen. Programmet möjliggör förstärkning av miljöer vid lärosätena som är betydelsefulla för såväl den akademiska utvecklingen som näringslivets kunskapsbehov. 

Programmet är intressant för miljöer som har en vana av att arbeta strategiskt med KK-stiftelsens programportfölj. Programmet ska också ses som en möjlighet för dessa miljöer att kanalisera resurser från externa parter och samla dem i en anställning. 

Målet med en biträdande lektor, lektor och professor är att långsiktigt stärka kapaciteten för forskning och utbildning i samproduktion med näringslivet. Målet är också att bidra till förnyelse av forskningen och utbildningen. 

Målet med en internationell gästprofessor är att utöka det internationella kontaktnätet och samarbetet både för lärosätet och för näringslivet. Genom en internationell gästprofessor kan lärosätet bygga upp ett strategiskt och långsiktigt samarbete med gästprofessorns hemlärosäte.

Programblad Rekryteringar.pdfProgramblad Rekryteringar.pdf


 

 

Senast uppdaterad den 14 december 2016
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön