Forskarutbilda: Startsida
​​​​​​​​​

Forskarutbilda

Programmen ska leda till att Sverige får fler forskarutbildade och mer vitala forskargrupper, vilket i sin tur leder till ökad kunskapsnivå och konkurrenskraft i Sverige. 

 

Program inom verksamhetsområdet

Program

Beskrivning​

 

Företagsforskarskolor

KK-stiftelsens program Företagsforskarskolor syftar till att tillgodose näringslivets behov av forskningskompetens inom relevanta och väl definierade områden genom forskarutbildning som bedrivs i samproduktion. Den enskilda forskarstuderanden - industridoktoranden - har, förutom en formell handledare vid lärosätet, också alltid en mentor på ett företag. I de flesta fall har den forskarstuderande sin anställning i företaget.

Programmet syftar också till att ge nya universitet och högskolorna möjlighet att etablera forskarutbildning som bidrar till profilering av lärosätet samt till att utveckla forsknings- och utbildningsmiljön.

Företagsforskarskolan genomförs i samverkan med näringslivet. Alla deltagande företag förväntas medverka aktivt och vara väl integrerade i forskarskolans genomförande. En företagsforskarskola innebär en samlad antagning av forskarstuderande i ett första steg. Företagsforskarskolan kan, om den bedöms fungera väl, beviljas ytterligare antagning av forskarstuderanden i ett andra steg efter ungefär två år. Forskarutbildningen sker med hjälp av gemensamma kurser, seminarier och studieresor.

Programblad Företagsforskaskolor.pdfProgramblad Företagsforskaskolor.pdf

 

Professionell Licentiat

KK-stiftelsens program Professionell licentiat är en tvåårig forskarskola för yrkesverksamma i näringslivet. Programmet syftar till att tillgodose näringslivets behov av forskningskompetens inom relevanta och väl definierade områden genom forskarutbildning som bedrivs i samproduktion. Målet med Professionell licentiat är att utbilda specialister för näringslivet genom att ge yrkesverksamma möjlighet till fördjupning inom ett kunskapsområde.

Programmet syftar också till att ge nya universitet och högskolorna mer flexibla former för forskarutbildning. Målsättningen är att detta ska bidra till profilering av lärosätet samt till att utveckla forsknings- och utbildningsmiljön.

Programblad Professionell licentiat.pdfProgramblad Professionell licentiat.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 3 april 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön