Forska: Startsida

Forska

Inom området Forska ges forskare möjlighet att svara på en väl definierad och avgränsad forskningsfråga. Målet är att bidra till utveckling och förnyelse för enskilda forskare, nya och etablerade forskargrupper samt för deltagande företag. Detta görs genom att finansiera forskning av god vetenskaplig kvalitet som bedrivs i samproduktion mellan akademi och näringsliv.

 
Program inom verksamhetsområdet 

​Program

Beskrivning​

 

HÖG

I programmet HÖG ges forskare och företag möjlighet att gemensamt svara på en väldefinierad och avgränsad forskningsfråga. Beviljade projekt kan pågå upp till tre år. KK-stiftelsen har genom detta program arbetat för utveckling och förnyelse hos såväl forskargrupper som deltagande företag sedan första utlysningen 1995.

Syftet med programmet är att bidra till etablering och utveckling av nya forskningsområden och framtida grupperingar samt att bidra till utveckling och stärkt konkurrenskraft för deltagande företag. I programmets syfte ingår också att skapa möjligheter till uppbyggnad av ett nära samarbete mellan akademi och näringsliv. Programmet är också tänkt att fungera som ett första steg till stiftelsens övriga programformer.

Målet är att forskare och företag tillsammans besvarar en gemensam frågeställning och att detta arbete ska generera resultat som är till nytta för både akademi och näringsliv.

 Programblad HÖG.pdfProgramblad HÖG.pdf

 

 

Synergi

​Genom programmet Synergi ges nya universitet och högskolorna möjlighet att samlat söka stöd för flera delprojekt vilka tillsammans adresserar en kärnfråga.

Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg för lärosäten som vill koncentrera inriktning av forskningen.

Programmets mål är att lärosäten på ett systematiskt sätt koncentrerar forskningen inom en väl avgränsad och för näringslivet relevant frågeställning. Synergiprogrammet ska göra det möjligt för ett lärosäte att utveckla en plattform som blir en bas för en forskningsprofilansökan.

Programblad Synergi.pdfProgramblad Synergi.pdf
 

 

ProSpekt

KK-stiftelsen vill genom programmet ProSpekt skapa förutsättningar för nydisputerade med god potential att självständigt bedriva forskningsprojekt i samproduktion med näringslivet. Projekten ska utgå från en väl definierad och avgränsad forskningsfråga.

I en konkurrenssituation som premierar den sökandes erfarenhet blir nydisputerade forskare ofta utkonkurrerade. KK-stiftelsen ser fördelar med att forskare på ett tidigt stadium i sin karriär får möjlighet att driva egna forskningsprojekt och bygga relationer med företag. Sökande ska därför vara en forskare som sedan disputation varit akademiskt aktiv i högst tre år. Forskningsprojekten bedrivs i samproduktion med näringslivet och deras bidrag i projektet ska motsvara KK-stiftelsens.

Målet är att stärka den nydisputerade i utvecklingen mot att bli en självständig forskare och forskningsledare samt att bidra till utveckling och förnyelse hos deltagande företag.

Programblad ProSpekt.pdfProgramblad ProSpekt.pdf

 

 

 

Senast uppdaterad den 14 december 2016
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön