​​​

Bygga forskningsmiljöer

Verksamhetsområdet syftar till långsiktig uppbyggnad av stabila forskningsmiljöer med en hög vetenskaplig nivå och tydlig näringslivsrelevans.

   

Program inom verksamhetsområdet

​Program

Beskrivning​

Forskningsprofiler

I programmet Forskningsprofiler ges lärosäten möjlighet att tillsammans med näringslivspartners utveckla och befästa en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil inom ett väl avgränsat forskningsområde.
Ett forskningsprofilanslag ska vara ett nav för en samproducerande forskningsmiljös fortsatta strategiska utveckling.

Forskningsprofiler är ett strategiskt program som riktar sig till lärosätets ledning. En viktig utgångspunkt för programmet är att ansökan föregåtts av en intern process där lärosätets ledning aktivt har prioriterat och valt ut ett avgränsat strategiskt forskningsområde. Den utpekade forskningsmiljön förutsätts haft tidigare och pågående anslag från KK-stiftelsen såväl som från andra forskningsfinansiärer.


Programblad Forskningsprofil.pdfProgramblad Forskningsprofiler.pdf

SIDUS

Syftet med programmet är att lärosäten och industriforskningsinstitut med närliggande och/eller komplementär ämneskompetens tillsammans ska bedriva forskning. Forskningen ska utgå från gemensamt formulerade erkänt kritiska vetenskapliga problem/utmaningar med relevans för näringslivets långsiktiga kunskapsbehov. Programmets målgrupp är internationellt erkända forskningsmiljöer som är starka vid sina respektive organisationer, och som genom forskningssamarbete vill utveckla och förnya delar av sin befintliga verksamhet. Målet med satsningen är att nya och varaktiga distribuerade starka forskningsmiljöer utvecklas.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 23 augusti 2016
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön