​​​

Utveckla forskningsintensivare lärosäten

Programområdet fokuserar på en långsiktig förstärkning och vitalisering av lärosätena, där relevant och användbar kunskap hela tiden utvecklas. Profilering, kvalitet och samproduktion ska genomsyra lärosätets forskning och utbildning.  

Program inom verksamhetsområdet

​Program

Beskrivning​

KK-miljöer

Syftar till att utveckla forskningsprofilerade och samproducerande lärosäten:

  • Profilering och samproduktion ska genomsyra lärosätets forskningsverksamhet

  • För att en högkvalitativ, profilerad och samproducerande forskning ska kunna bedrivas behövs goda utvecklingsvillkor för forskningen. Det är dessa villkor som KK-miljöprogrammet realiserar och följer upp. 

  • Skapa förutsättningar för en effektiv och relevant användning av lärosätets resurser.

  • Beskrivning av KK-miljöer.pdfBeskrivning av KK-miljöer.pdf

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 10 mars 2016
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön