Nyhetsarkiv: KK-stiftelsens vårlansering 2017
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Nyhetsarkiv > KK-stiftelsens vårlansering 2017

​​Fredag den 17 mars presenterade KK-stiftelsen vårens utlysningar: 

Företagsforskarskolor
• HÖG – forskningsprojekt
• NU - Nätbaserad utbildning för internationell positionering
• Professionell licentiat - företagsforskarskolor för specialister i näringslivet
• Rekryteringar

Nytt för i år är att vi kommer att genomföra riktade genomgångar av våra program, där vi bjuder in personer med ansvar och ambition att bygga upp forsknings- och utbildningsmiljöer, till exempel ledare för forskningsprofiler, företagsforskarskolor, synergi etc. Dessa möten ersätter de återkommande lanseringsmötena, i syfte att tydligare bidra till att stödja uppbyggnaden av kompletta forsknings- och utbildningsmiljöer. 

Själva utlysningen av programmen kommer därför framöver endast att göras via webben, en gång på våren, en gång på hösten. 

I enlighet med våra dialoger med lärosätena, vill stiftelsen att fler får möjlighet att bygga upp kompletta forsknings- och utbildningsmiljöer. Områdena ska - av lärosätet – vara tydligt utpekade och avgränsade. För vårens utlysningar vill vi därför att respektive ansökan beskriver hur det specifika projektet kommer att bidra till uppbyggnaden av en komplett miljö. Mer om detta finns i respektive utlysningstext.  

Detta fokus innebär att stiftelsen än tydligare kommer att möjliggöra för lärosätena att långsiktig investera i kompletta miljöer, och mindre i enstaka, friliggande projekt. Därför har vi valt att utlysningarna för HÖG och Prospekt från i år kommer att varvas. I år är det möjligt att söka HÖG-projekt, nästa år ProSpekt, och 2019 har vi en ny HÖG-utlysning. Utöver detta, har stiftelsen sedan tidigare slagit ihop några utlysningar till programmet Rekryteringar, som från i år kommer att utlysas varje vår. 

Tillgång till forskning, kompetensförsörjning och kompetensutveckling har än mer blivit en ödesfråga för Sverige. Byggandet av starka, kompletta miljöer blir därför ett viktigt steg för lärosätena att i högsta grad bidra till utveckling och ett hållbart arbetsliv.  ​

 
Senast uppdaterad den 17 mars 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön