Nyhetsarkiv: KK-stiftelsen tecknar 10-årigt avtal med Jönköping University
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Nyhetsarkiv > KK-stiftelsen tecknar 10-årigt avtal med Jönköping University

Jönköping University har utsetts till en KK-miljö. Den 10-åriga satsningen från KK-stiftelsen gör det möjligt för lärosätet att bygga en stark integrerad forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning – i nära samarbete med näringslivet.

- KK-miljön kommer inte bara att stärka den akademiska utvecklingen utan även landets konkurrenskraft inom produktion och produktframtagning, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen. 

KK-miljöprogrammet, som är KK-stiftelsens enskilt största satsning, möjliggör för lärosäten i KK-stiftelsens målgrupp att under en 10-årsperiod utveckla profilerade miljöer för kunskaps- och kompetensutveckling. Sedan tidigare har Mittuniversitetet och högskolorna i Halmstad och Skövde KK-miljöer. Programmet förutsätter en stark näringslivsmedverkan i forskningsprojekt och kompetensutveckling på avancerad nivå.

– Det här är en satsning av stor strategisk betydelse för näringslivet och för vår region, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör för Region Jönköpings län. Den gör det möjligt för företag att delta aktivt i forskning som är direkt relevant för dem. För att regionens näringsliv ska bibehålla sin konkurrenskraft även framöver krävs ett forskningsbaserat produktutvecklingsarbete. Här är en KK-miljö en viktig resurs.

Jönköping University har många nära samarbeten med näringsliv och offentlig sektor. Dessa sker på flera olika nivåer i verksamheten, allt från studenters examensarbeten och verksamhetsförlagda kurser i Sverige och utomlands, till långsiktiga forskningssamarbeten, projekt och nätverk både internationellt och nationellt.

– Jönköping University fyller en viktig funktion för oss och förser oss kontinuerligt med nya medarbetare, doktorander och exjobbare, säger Andreas Rangert, produktutvecklingsansvarig på Husqvarna Group, som är ett av företagen som samverkar med lärosätet. Satsningen bidrar till att profilera Jönköping University som ett framtidsinriktat lärosäte och kan även göra det lättare att attrahera internationell spetskompetens till regionen.​

En KK-miljö är en 10-årig utvecklingsprocess mot ett övergripande mål, och innebär att lärosätet får möjligheter att utveckla ledande kunskapsmiljöer och kompetens inom en övergripande profil, samt utveckla sin förmåga att i sin kärnverksamhet samproducera och bedriva strategisk samverkan med företag i Sverige. KK-miljöprogrammet riktar sig till de nya lärosätenas ledningar och omfattar stiftelsens samlade utbud av stödformer. Hur mycket medel som beviljas till varje KK-miljö baseras på behov och ansökningar som inkommer till stiftelsen, och kan därför variera kraftigt. De pågående KK-miljöerna har vardera beviljats upp till 60 miljoner kronor årligen för forsknings- och kompetensutvecklingsprojekt med näringslivet.

 
Senast uppdaterad den 20 juni 2016
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön