Nyhetsarkiv: KK-stiftelsen satsar över 8 miljoner kronor på kompetensutveckling för näringslivet
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Nyhetsarkiv > KK-stiftelsen satsar över 8 miljoner kronor på kompetensutveckling för näringslivet

KK-stiftelsen finansierar utveckling av flexibla kurser inriktade på företagens kompetensutveckling inom digitalisering, speciellt autonoma system, respektive produktionsutveckling.

- Näringslivets personal ska kunna kombinera heltidsarbete med relevant, forskningsbaserad kompetensutveckling, säger Olle Vogel på KK-stiftelsen. 


KK-stiftelsens Expertkompetensprogram stödjer utveckling av flexibla, nätbaserade kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma. Kurserna tas fram gemensamt av forskare och företag. Målsättningen är att kunskapen i relevanta forskningsmiljöer ska finna vägen till utvecklingsbehov i näringslivet.  

Örebro universitet beviljas 3,7 miljoner kronor i första steget för projektet Smarter – Smart industri med Autonoma och Intelligenta System. Smarter blir en del av den internationellt erkända forskningsmiljön Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, och kan på så vis även ha ett utbyte med den nya civilingenjörsutbildningen vid universitetet.  

- Området är av stor betydelse för Sverige mot en nyindustrialisering inom robotik, artificiell intelligens och automation, säger professor Amy Loutfi, projektledare för Smarter. Kurserna som tas fram har stor potential för företagen inom ett viktigt och aktuellt område, och leder till att en stark forskningsmiljö blir väl förankrad i högre utbildning.  

Redan idag samarbetar Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem med företag som Scania, Atlas Copco, Volvo CE, Husqvarna, Saab, ABB och Siemens, som alla på olika sätt kommer att medverka i Smarter. 

Örebro universitet är inte ensamt om att få ekonomiskt stöd för kursutveckling. Mälardalens högskola beviljas 4,7 miljoner kronor och startar i samarbete med Jönköping University utbildningsprojektet Premium. Målet för denna satsning är att ge personer inom tillverkningsindustrin, både regionalt och nationellt, kompetenslyft inom området kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling.

Premium kommer att matchas mot forskningsområdet Innovation och Produktrealisering vid Mälardalens högskola (MDH) och är integrerat i KK-miljön SPARK vid Jönköping University.

- Premium bygger dessutom vidare på MDH:s företagsforskarskola Innofacture, som har innovativ produktionsutveckling som fokus, samt till civilingenjörsprogrammet inom produktion och produktdesign, säger professor Mats Jackson, projektledare för Premium. Vid Jönköping University anknyter Premium till den internationella masterutbildningen i produktionsutveckling och ledning. 

Volvo GTO, Volvo CE, Seco Tools, Alfa Laval, GKN Driveline, Leax, Anva, Astra Zeneca, AQ Sheet Metals och Scania har redan uttryckt intresse att delta i både utveckling och genomförande av kurserna. 

- Den hårdare konkurrensen, digitala processer, robotik och automation gör att företagen måste satsa på kompetensutveckling av såväl befintliga som nya medarbetare genom hela arbetslivet, säger Olle Vogel.​

 
Senast uppdaterad den 16 maj 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön