Nyhetsarkiv: Jönköping University fortsätter utmana inom gjutna material och komponenter
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Nyhetsarkiv > Jönköping University fortsätter utmana inom gjutna material och komponenter

Jönköping University är i världstoppen inom forskning på gjutna material och gjuteriteknik. Nu startar man med mångmiljonstöd från KK-stiftelsen ett nytt projekt i nära samarbete med företag som Volvo, Husqvarna, Ahlins i Habo, Kongsberg och Stena Aluminium.

Sedan sex år finns forskningsprofilen CompCAST på Jönköping University. Forskningen har under de åren fokuserat på sambandet mellan gjutprocessen och ett materials egenskaper och modellering för bättre komponentutformning. Med ett ytterligare stöd från KK-stiftelsen på 18 miljoner kronor, går arbetet nu vidare i det treåriga projektet CompCAST Plus. Nu fokuseras möjligheterna att förutsäga sprickbildning på grund av utmattning redan i designprocessen. 

– I dag ökar kraven mer och mer på att till exempel bilar ska vara lättare för att klara övergången mot eldrivna fordon, och att verktyg och telekomprodukter ska väga mindre, säger Anders Jarfors, professor i material och tillverkning. Detta ökar betydelsen av rätt material och design. I en lättare komponent blir alltid materialet mer belastat och det blir ännu viktigare att kunna förutspå en komponents livslängd. 

Utmattning är den vanligaste begränsningen i dag för användning av gjutna komponenter. I projektet kommer utmattning att studeras både vid rumstemperatur och vid förhöjda temperaturer för att utveckla ny metodik för modelleringen. Arbetet sker i nära samarbete med företagen.

– Hur man förutspår livslängder genom processmodellering och design är kritiskt viktig kunskap för både slutanvändare och gjuterierna, säger professor Jarfors.

CompCAST Plus ingår i Jönköping Universitys KK-miljö SPARK, en tioårig satsning med stöd från KK-stiftelsen. KK-miljön möjliggör för lärosätet att bygga en stark integrerad forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning, i nära samarbete med näringslivet.

Fakta:
Inom gjutforskningen på Jönköping University utvecklas kunskap om relationen mellan ett materials egenskaper och tillverkningsprocessen, för att bättre förstå samverkan mellan process, komponentgeometri och defektbildning, Baserat på detta kan forskarna genom modellering och simulering undersöka fenomen när det är svårt eller till och med omöjligt att utföra fysiska experiment. 

Utbildningen på Jönköping University ligger också i framkant, genom sin koppling till spetsforskningen och genom de flexibla former för undervisning som erbjuds. På avancerad nivå erbjuder lärosätet bland annat magisterprogrammet ”Produktutveckling, inriktning Material och tillverkning” (Gjutmagistern), som ges på distans, och vänder sig till bland annat yrkesverksamma inom området. Gjutmagistern är det första nätbaserade magisterprogrammet i världen inom gjuteriteknik, och är utformat i nära samarbete med industrin.

 
Senast uppdaterad den 21 juni 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön