Nyhetsarkiv: 77 miljoner kronor till ny forskning med näringslivet
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Nyhetsarkiv > 77 miljoner kronor till ny forskning med näringslivet

KK-stiftelsen har beviljat anslag till 20 forskningsprojekt som ska bedrivas i samverkan mellan högskola och näringsliv. Projekten får dela på 77 miljoner, samtidigt som näringslivet medverkar i projekten till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag.
- Forskningsprojekt som görs i samproduktion vet vi stärker både svensk konkurrenskraft och utvecklar de vetenskapliga frågeställningarna, säger KK-stiftelsen vd Madelene Sandström.

De beviljade forskningsprojekten ingår i KK-stiftelsens så kallade HÖG-program. Totalt inkom 73 ansökningar, och efter en granskning av experter och bedömare har KK-stiftelsen nu beviljat anslag på mellan 2,3 miljoner kronor och 4,8 miljoner kronor (inklusive så kallad OH) per projekt från tio olika lärosäten.

Näringslivet medverkar i projekten med personer och utrustning till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag. Bland årets beviljade projekt medverkar företag som Sandvik, Saab, Volvo CE, Fagersta Stainless, Sveaskog, Sydkraft, Suzuki Garphyttan, Siemens, Hallpressen, Falks Metall, PayEx, Nethouse, Outpost24, Omegapoint och GKN Aerospace.

- KK-stiftelsen har alltid stött forskning och kompetensutveckling som görs i samverkan mellan akademi och företag, säger Madelene Sandström. Tidigare utvärderingar av liknande HÖG-projekt visar tydligt att projekten leder till nya produkter och applikationer, processförbättringar och ny kunskap och kompetens, samtidigt som vi vet att de utvecklar och stärker forskargrupperna vid lärosätena.

KK-stiftelsen stödjer ingen uppdragsforskning, utan kräver att minst två olika företag medverkar i varje projekt. Varje projekt har utvärderats enligt kriterierna Vetenskaplig kvalitet; Nytta för näringslivet; Förväntade resultat och effekter; samt Genomförande.

Projekten ska bedriva forskning inom vitt skilda områden. KK-stiftelsen styr aldrig ämnesområden, utan låter forskarna och företagen själva föreslå projekt inom angelägna områden.

- Tillgång till forskning, kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling är en ödesfråga för svenska företag, inte minst för dem som har produktion lokaliserad utanför storstadsregionerna, det vill säga ryggraden i svensk industri, säger Madelene Sandström. Forskningsprojekten vi nu beviljat medel till, spelar en viktig roll för framtiden.

Mälardalens högskola beviljas fyra projekt, Högskolan Dalarna, Högskolan Väst, Jönköping university, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet beviljas två vardera, och Blekinge tekniska högskola samt Malmö högskola varsitt. ​


De 20 projekten, sorterade utifrån lärosäte:​ 

 

Hög 1.JPG
Hög 2.JPG

 
Senast uppdaterad den 8 december 2016
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön