Utlysningar: Startsida
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utlysningar

KK-stiftelsen verkar i enlighet med vårt uppdrag - att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi investerar i projekt vid landets nya universitet och högskolor med målet att dessa ska bygga kompletta, och internationellt konkurrenskraftiga, forsknings- och utbildningsmiljöer inom prioriterade områden.

Projekten bedrivs i samproduktion med näringslivet då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Utlysningar sker vår och höst och stiftelsens treåriga utlysningscykel möjliggör för lärosäten och deras näringslivspartners att planera långsiktigt.​

Om KK-stiftelsens vårlansering 2017​


 

Utlysningarnas 3-årscykel
 

 

Senast uppdaterad den 8 juni 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön