Utlysningar: Rekryteringar 17
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Att söka medel > Utlysningar > Rekryteringar 17
​​​​​​​
Sammanfattning​ av utlysningen:

​​Rekryteringar 17 

KK-stiftelsen är en forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor när den sker i samverkan med näringslivet. Målet är att bygga starka profilerade kunskapsmiljöer som samproducerar forskning och utbildning med näringslivet.

KK-stiftelsen kommer därför också att bedöma i vilken utsträckning projektförslagen bidrar till att bygga sådana kompletta miljöer.​

Syfte och mål

För att skapa dynamiska och starka forsknings- och utbildningsmiljöer krävs ett inflöde av forskande och undervisande personal, därför syftar programmet till att underlätta rekryteringar. Programmet finansierar nyrekryteringarna i ett initialt skede med syfte att detta ska leda till långsiktigt värdefulla resurser på lärosätet. Genom sitt stöd till rekryteringarna vill KK-stiftelsen stimulera utvecklingen av kompletta miljöer som har en balans mellan olika personalkategorier och en god integration mellan forskning och utbildning.

Programmet består av fyra delprogram som riktar sig till nyrekrytering av: 

· Biträdande lektor
· Lektor
· Professor
· Internationell gästprofessor

Tidplan och beslut

· Ansökan ska ha inkommit till KK-stiftelsen senast 2017-09-20
kl.15.00.

· Formaliagranskning av samtliga ansökningar görs vid KK-stiftelsens kansli. Vd fattar beslut om eventuella avslag på grund av formaliafel.

· Den externa bedömargruppen avlämnar sin rekommendation till KK-stiftelsens vd under hösten.

·   Beslut meddelas under november.

· Rekryteringen slutförs och den biträdande lektorn, lektorn eller professorn ska vara på plats senast 2019-01-01 och den internationella gästprofessorn ska vara på plats senast 2019‑09‑01.


Ansökan

Ansökan görs på KK-stiftelsens webbplats, www.kks.se.

I ansökan anges vem som ska vara projektledare. Projektledaren är operativt ansvarig för genomförandet av projektet. I ansökan anges också vem inom lärosätet som är projektägare. Projektägaren, som ska ha personal- och budgetansvar på en överordnad nivå, har övergripande ansvar för att det finns förutsättningar att genomföra projektet och för att genomförandet följs upp. Projektägare kan vara t.ex. en prefekt eller någon annan person som är lämplig enligt lärosätets organisation och ansvarsfördelning.

Projektledare, projektägare och rektor skriver under ansökan. Projektledarens signering innebär att denne är beredd att ta ansvar för beskrivet genomförande. Projektägare och rektor bekräftar genom sin signering att lärosätet tillstyrker projektet och ska medverka enligt projektbeskrivningen.

Frågor 

Malin Henningsson, programansvarig
malin.henningsson@kks.se 073-712 81 55

Åsa Ödling, projektadministratör 
asa.odling@kks.se 073-712 81 45​

Senast uppdaterad den 13 mars 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön