Godkända kostnader
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Att söka medel > Godkända kostnader

Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen

Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagning av kostnads- och finansieringsbudget i projektansökningar till KK-stiftelsen. Samtidigt ger de ett ramverk för hur finansieringen kan användas i ett beviljat projekt.  Budget och ekonomisk uppföljning bör göras i samarbete med ekonom vid lärosäte.

 

Godkända kostnader 2015.pdfGodkända kostnader 2015.pdf

 

  

 

Senast uppdaterad den 18 mars 2015
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön