Startsida
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Att söka medel > Att söka medel
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​

Att söka medel

KK-stiftelsen verkar för samproduktion mellan akademi och näringsliv – det vi ser som grunden till forskning för näringslivets och samhällets utveckling. Vi har ett långsiktigt perspektiv på den forskning vi finansierar och vi driver på denna utveckling genom att ha utlysningar två gånger per år. Långsiktigheten är också en förutsättning för att lärosätena ska kunna bygga internationellt konkurrenskraftiga kunskapsmiljöer och arbeta med strategisk profilering. 

Vi finansierar framför allt forskning vid Sveriges högskolor och nya universitet, när den sker i samproduktion med näringslivet. Med det avses svenska konkurrensutsatta företag; inte statlig verksamhet. I de fall forskningssamarbetet äger rum med ett utländskt företag ska verksamheten i Sverige vara betydande. Med samproduktion går vi från det bildliga till det bokstavliga. Och när näringsliv och forskning arbetar och utvecklas tillsammans stärks Sveriges konkurrenskraft.

KK-stiftelsen finansierar inte resor, utbildningar, stipendier eller liknande för enskilt bruk.

Om KK-stiftelsens vårlansering 2017​

Senast uppdaterad den 8 juni 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön